Problema #997 – Reuniune – Rezolvari PBInfo

0

Cerința

Se dau două mulțimi de numere naturale. Să se afișeze reuniunea lor.

Date de intrare

Fişierul de intrare reuniune.in conţine pe prima linie numerele n m, reprezentând numărul de elemente din fiecare mulţime.

Linia a doua conţine n numere naturale diferite, ordonate crescător, reprezentând elementele primei mulțimi.

evomag.ro

Linia a treia conţine m numere naturale diferite, ordonate crescător, reprezentând elementele celei de-a doua mulțimi.

Date de ieșire

Fişierul de ieşire reuniune.out va conţine pe prima linie elementele reuniunii celor două mulțimi, în ordine crescătoare, separate prin exact un spațiu.

Restricții și precizări

 • 1 ≤ n , m ≤ 1000
 • elementele celor două mulțimi vor fi mai mici decât 1 000 000 000

Exemplu

reuniune.in

6 4
1 3 4 7 10 43
3 5 10 37

reuniune.out

1 3 4 5 7 10 37 43
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
ifstream cin("reuniune.in");
ofstream cout("reuniune.out");
int main()
{
  int n , m , a[1000] , b[1000] , c[2000] , p = 0;
  cin >> n >> m;
  for(int i= 0 ; i < n ; ++i)
  {
    cin >> a[i];
    c[p]=a[i];
    p++;
  }
  for(int i = 0 ; i < m ; ++i)
  {
    cin >> b[i];
    c[p]=b[i];
    p++;
  }
  sort(c , c+p);
  for(int i = 0 ; i < p ; ++i)
    if(c[i]!=c[i+1])cout << c[i] << " ";
  return 0;
}
evomag.ro
Comentarii
Se incarca comentariile...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More