Problema #998 – Matrice6 – Rezolvari PBInfo

0

Cerința

Se consideră o matrice pătratică cu n linii şi n coloane şi elemente numere naturale. Să se modifice matricea în felul următor: toate elementele de pe liniile care conţin valoare maximă din matrice vor fi mărite cu valoarea minimă din matrice.

Date de intrare

Fișierul de intrare matrice6.in conține pe prima linie numărul n, iar următoarele n linii câte n numere naturale, reprezentând elementele matricei.

Date de ieșire

evomag.ro

Fișierul de ieșire matrice6.out va conține matricea modificată, câte o linie a matricei pe o linie a fişierului, elementele fiecărei linii fiind separate prin exact un spaţiu.

Restricții și precizări

 • 1 ≤ n ≤ 100
 • elementele matricei vor fi mai mici decât 1 000 000 000

Exemplu

matrice6.in

4
2 5 3 2
2 2 4 4
3 2 2 2
5 3 5 2

matrice6.out

4 7 5 4
2 2 4 4
3 2 2 2
7 5 7 4
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
ifstream fin("matrice6.in");
ofstream fout("matrice6.out");
int main()
{
  int n , maxi = -1 , mini = 1000000001 , a[101][101];
  fin >> n;
  for(int i = 0 ; i < n ;++i)
  {
    for(int j = 0 ; j < n ;++j)
    {
      fin >> a[i][j];
      if(a[i][j] > maxi) maxi = a[i][j];
      if(a[i][j] < mini) mini = a[i][j];
    }
  }
  for(int i = 0 ; i < n ;++i)
  {
    int c = 0;
    for(int j = 0 ; j < n ;++j)
    {
      if(a[i][j] == maxi) c++;
    }
    if(c != 0) for(int j = 0 ; j < n ;++j)
      fout << a[i][j] + mini << " ";
    else for(int j = 0 ; j < n ;++j)
      fout << a[i][j] << " ";
      fout << endl;
  }
  return 0;

}
evomag.ro
Comentarii
Se incarca comentariile...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More