Problema #996 – Div3 – Rezolvari PBInfo

0

Cerinţa

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Să se afişeze elementele şirului pentru care suma cifrelor este divizibilă cu 3.

Se va defini şi apela o funcţie suma_cifre care returnează suma cifrelor unui număr natural, transmis ca parametru.

Date de intrare

Pe prima linie a fişierului div3.in se află numărul n, iar pe a doua linie n numere naturale.

evomag.ro

Date de ieşire

Pe prima linie a fişierului div3.out se vor afla elementele şirului dat pentru care suma cifrelor este divizibilă cu 3, separate printr-un spațiu.

Restricţii şi precizări

 • 1 ≤ n ≤ 1000
 • elementele şirului vor avea cel mult 9 cifre

Exemplu

div3.in

7
124 51 231 7 24 31 5

div3.out

51 231 24
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

ifstream fin("div3.in");
ofstream fout("div3.out");

int suma_cifre(int n)
{
  int s=0;
  while (n)
  {
    s+=n%10;
    n/=10;
  }
  if (s%3==0)
    return 1;
  else
    return 0;
}

int main()
{
  int n;
  fin >> n;
  int a[1001];
  for (int i = 0 ; i < n ; ++i)
  {
    fin >> a[i];
    if (suma_cifre(a[i]))
      fout << a[i] << ' ';
  }
  
  fin.close();
  fout.close();
  
  return 0;
}
evomag.ro
Comentarii
Se incarca comentariile...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More