fbpx

Sfaturi de buna practica pentru concurentii OJI / ONI

0

Elevii care vor participa la Olimpiada Judeţeană/Naţională de Informatică trebuie să aibă în vedere următoarele:

 • A) Pentru evitarea erorilor la compilare, codul surselor trebuie să respecte Standarul C++, respectiv Standardul Free Pascal (cu alte cuvinte, să fie corect din punct de vedere al limbajului)
  IMPORTANT! Atât la OJI cât și la ONI, se admite cod sursă în acord cu Standardul C++11
 • B) Faptul că vitezele de citire/scriere a datelor pot să difere de la o distribuţie GNU C la alta.
 • C) Faptul că există reguli de formatare a fişierelor de test la concursurile de algoritmică.

A) Respectarea standardului limbajului.

Codul scris în conformitate cu standardul limbajului este un cod portabil şi va fi compilat fără erori cu oricare compilator GNU C. Ne vom referi în special la limbajele C/C++, deoarece în cazul acestora apar cele mai multe situaţii de practică defectuoasă.

 1. Nu salvaţi soluţiile cu extensia .c, decât dacă sunteţi siguri că NU doriţi să utilizaţi biblioteca C++.
  Fişierele cu extensia .cpp vor fi compilate conform standardului C++ (ISO C++ 98), iar cele cu extensia .c vor fi compilate conform standardului C (ISO C 99). În exemplu, sursa.c nu va compila, în timp ce sursa.cpp compilează:

  // Se foloseste biblioteca C
  #include <stdio.h> // OK
  
  // NU puteti folosi Biblioteca C++ !!
  #include <fstream.h> // Eroare
  
  struct A { };
  A x; // Eroare (standardul C)
  
  int main()
  {
  	// variabila locala i in for
  	for (int i = 0; i < 10; ++i) //Eroare
  		printf("%d", i);
  	return 0;
  }
  // Se foloseste biblioteca C
  #include <stdio.h> // OK
  
  // Se foloseste Biblioteca C++
  #include <fstream.h> // OK
  
  struct A { };
  A x; // OK (standardul C++)
  
  int main()
  {
  	// variabila locala i in for
  	for (int i = 0; i < 10; ++i) // OK
  		printf("%d", i);
  	return 0;
  }
 2. Header-e
  IMPORTANT!

  • În limbajul C++, heder-ele cu extensia .h nu mai pot fi folosite, decât pentru header-e moștenite din limbajul C.
  • Compilatoarele utilizate la OJI/ONI 2014 nu suportă stilul vechi de declarare
  #include <fstream> // header-e C++
  #include <iostream>
  #include <iomanip>
  
  #include <cmath> // header-e C
  #include <cstdio>
  #include <cstring>
  // sau
  #include <math.h>
  #include <stdio.h>
  #include <string.h>
  using namespace std;
  // deprecated (incorect)
  #include <fstream.h>
  #include <iostream.h>
  #include <iomanip.h>

  Observaţie: Pentru headerele moștenite din C, standardul C++ acceptă (deocamdată) declarări cu extensia .h : <stdio.h>, <math.h>, <string.h>, etc.

B). Vitezele operaţiilor de intrare-ieşire în limbajele C/C++

Pentru o distribuţie GNU C dată, operaţiile de citire/scriere C şi C++ diferă uneori în ce privește viteza de executare.
Funcţiile scanf(), printf() de pildă, sunt pentru anumite distribuţii, mai rapide decât operaţiile de inserţie (<<) sau extracţie (>>) din stream-uri, în timp ce pentru alte distribuţii lucrurile stau exact invers!

Concurenţii sunt sfătuiţi să studieze mediile de lucru pentru OJI/ONI şi să aleagă acele metode de citire/scriere pe care le consideră optime.

1. Olimpiada Judeteana de Informatica (OJI)
Compilatorul mediului Code::Blocks 13.12 are particularitatea că produce executabile pentru care vitezele de citire-scriere cu funcții C sunt mai rapide decât operaţiile similare cu streamuri.

2. Olimpiada Nationala de Informatica (ONI)
Pentru mediile instalate la ONI 2016, (Linux Ubuntu 12.04: gcc 4.6.x, W7 sau Vista: gcc 4.6), s-au facut teste de viteză, în urma cărora se poate concluziona:

 • În Linux e mai rapidă citirea şi scrierea cu ajutorul stream-urilor decât cu ajutorul funcțiilor C.
 • În Windows scrierea are loc cu viteze aproximativ egale, însă citirea este mai rapidă cu ajutorul funcțiilor C.

IMPORTANT! NU folosiţi endl . Utilizaţi ‘\n’. La scrierea în streamuri, datele de ieşire se acumulează într-un buffer (stream) care se goleşte periodic, nefiind nevoie de accesarea discului la fiecare operaţie de scriere. Manipulatorul de format endl, face flush stream-ului de ieşire, ceea ce forţează scrierea pe disc. Dacă aceasta se întamplă într-un ciclu, atunci viteza scade catastrofal.

C) Formatul fişierelor

 1. La OJI şi ONI, ca de altfel la toate competiţiile de algoritmică naţionale sau internaţionale, este o practică curentă aceea ca ultima linie din fişierele de test de intrare, cât şi din cele de ieşire, să se termine cu caracterul newline. Concurenţii trebuie să ţină seama de acest lucru.
 2. Salvați sursele doar cu numele și extensiile enumerate în enunțul problemelor.
 3. Respectați formatul fișierului de de ieșire! De exemplu, fie o problemă care are două cerințe: a) și b). Să presupunem că se cere ca răspunsul pentru cerința a) trebuie se găsească pe linia 1, iar răspunsul pentru cerința b) să se găsească pe linia 2. În situația în care nu ați reușit să rezolvați cerința a) dar aveți un răspuns pentru b), veți scrie răspunsul pentru cerința b) pe linia 2 și nu pe prima linie !
 4. FOARTE IMPORTANT! Problemele pot avea una sau mai multe cerințe. Pentru unele probleme, comisia poate decide ca prima cerință să fie evaluată separat de celelalte, pentru ca un TLE (Time Limit Exceeded) la a doua cerință, să nu afecteze punctajul pentru prima cerință.
Comentarii
Se incarca comentariile...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More