fbpx

Problema #967 – Cifre8 – Rezolvari PBInfo

0

Fie c o cifră, iar s un şir de n numere naturale. Utilizând toate cifrele impare ale unităţilor numerelor din s, se construieşte un nou şir de numere naturale v cu proprietăţile următoare:

 1. toate numerele din şirul v au acelaşi număr de cifre
 2. fiecare număr din v este format doar din cifre identice
 3. şirul v este format din cel mai mic număr de valori naturale care au proprietăţile 1. şi 2.

Cerinţe

Scrieţi un program care să citească numerele c, n şi şirul s, şi să determine:

Exemplu

Intrare

10 9
1943 31 19 1199 34 941 7971 131 223 6

Ieșire

1345
6
4

Explicație

a) numerele prime din şirul s sunt: 31, 19, 941, 131 şi 223. Suma acestora este 1345.
b) cifra c=9 apare de 6 ori în scrierea numerelor din s.
c) cifrele impare ale unităţilor numerelor din s sunt, în ordine crescătoare: 1, 1, 1, 1, 3, 3, 9, 9. Se pot forma minimum 4 numere cu toate cifrele identice: 11, 11, 33, 99, fiecare număr din noul şir având numărul maxim posibil de cifre, adică 2. Numărul minim de termeni ai şirului este egal cu 4.

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int prim(int n)
{
  int d=2 , cnt=1;
  while(n>1)
  {
    int p = 0;
    while(n%d==0)
    {
      n/=d;
      p++;
    }
    if(p!=0)
    cnt*=(p+1);
    d++;
    if(d*d>n)
    d=n;
  }
  if(cnt==2)
  return 1;
  else
  return 0;
}

int cmmdc(int a , int b)
{
  while(b)
  {
    int r=a%b;
    a=b;
    b=r;
  }
  return a;
}

int main()
{
  int n;
  cin >> n;
  int y;
  cin >> y;
  int a[10000];
  int v[10000];
  int f[10]={0};
  int s=0 , cnt=0;
  int p = 0;
  for(int i = 0 ; i < n ; ++i)
  {
    cin >> a[i];
    if(prim(a[i]))
    s+=a[i];
    int x=a[i];
    while(x)
    {
      if(x%10==y)
      cnt++;
      x/=10;
    }
    if((a[i]%10)%2==1)
    {
      v[p]=a[i]%10;
      p++;
    }
  }
  for(int i = 0 ; i < p ; ++i)
  {
    f[v[i]]++;
  }
  int c , b=-1 , cmd=1 , i;
  for(i = 0 ; i <= 9 ; ++i)
  {
    while(f[i]==0 && b==-1)
    {
      i++;
      b=f[i];
    }
    while(f[i]==0)
    i++;
    c=f[i];
    cmd=cmmdc(c , b);
    b=cmd;
  }
  cout << s << endl << cnt << endl << p/cmd;
  return 0;  
}
Comentarii
Se incarca comentariile...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More