fbpx

Problema #966 – xmin – Rezolvari PBInfo

0

Fie X un număr natural format din exact K cifre, toate nenule, iar S suma cifrelor lui X. Pornind de la aceste numere, se construiește mulțimea M a tuturor numerelor naturale care:

 • au suma cifrelor egală cu S
 • sunt formate fiecare din exact K cifre, toate cifrele fiind nenule.

Pentru fiecare număr din mulțimea M se calculează produsul cifrelor sale. Fie P valoarea maximă a produselor calculate.

Cel mai mic număr din mulțimea M care are produsul cifrelor egal cu P îl vom denumi elementul primar al mulțimii.

Cerinţă

Scrieţi un program care să citească numerele K și X (cu semnificația din enunț) şi care să determine elementul primar al mulțimii M.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numerele K X, numărul X fiind format din K cifre.

Date de ieșire

Programul va afișa pe ecran un număr natural de K cifre reprezentând elementul primar al mulțimii M.

Restricții și precizări

 • 1 ≤ K ≤ 33
 • toate cifrele lui X sunt nenule

Exemplu

Intrare

3
124

Ieșire

223

Explicație

Suma cifrelor numărului X=124 este S=7, iar mulțimea construită este: M = {115,151,511,124,142,214,241,412,421,133,313, 331,223,232,322}. Se obţin următoarele valori ale produselor cifrelor numerelor din M: 5,5,5,8,8,8,8,8,8,9,9,9,12,12,12. Valoarea P=12 se obţine pentru numerele: 223, 232 și 322, iar cel mai mic număr dintre acestea este 223. Astfel, elementul primar al mulțimii M este 223.

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int k, a[101];
char n[40];

int main(){
  cin >> k;
  cin >> n;
  int sum = 0;
  int i = 0;
  while(n[i]){
    sum += (int)(n[i] - '0');
    i++;
  }
  int poz = 1;
  while(k){
    a[poz] = sum / k;
    sum -= a[poz];
    poz++;
    k--;
  }
  sort(a + 1, a + poz);
  for(int i = 1; i < poz; ++i)
    cout << a[i];
  return 0;
}
Comentarii
Se incarca comentariile...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More