fbpx

Proba practica a atestatului – model rezolvat

0

Subiectul I – Baze de date

Să se proiecteze o bază de date cu două entități/tabele: ANGAJAT și DEPARTAMENT, având următoarele atribute/structuri: ANGAJAT (* nume, # codAngajat, * codDepartament, * specialitate, * salariu, anAngajare) DEPARTAMENT (# codDepartament, * denumire).
Știind că fiecare angajat lucrează într-un singur departament, se cere:

1. Să se creeze baza de date şi să se încarce cu date semnificative rezolvării problemei;

CREATE TABLE `ANGAJAT` ( `nume` VARCHAR(32) NOT NULL , `codAngajat` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , `codDepartament` INT NOT NULL , `specialitate` VARCHAR(32) NOT NULL , `salariu` INT NOT NULL , `anAngajare` INT NOT NULL , PRIMARY KEY (`codAngajat`));
CREATE TABLE `DEPARTAMENT` ( `codDepartament` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , `denumire` VARCHAR(32) NOT NULL , PRIMARY KEY (`codDepartament`));

2. Să se afișeze conţinutul entităților(tabelelor);

SELECT * FROM ANGAJAT
SELECT * FROM DEPARTAMENT

3. Să se afișeze, pentru fiecare angajat, numele, specialitatea, salariul şi denumirea departamentului în care lucrează;

SELECT ANGAJAT.nume, ANGAJAT.specialitate, ANGAJAT.salariu,
DEPARTAMENT.denumire FROM ANGAJAT, DEPARTAMENT WHERE
ANGAJAT.codDepartament = DEPARTAMENT.codDepartamen

4. Să se afișeze, pentru fiecare departament, numărul său de angajaţi;

SELECT DEPARTAMENT.denumire, COUNT(DEPARTAMENT.denumire) AS Total
FROM ANGAJAT, DEPARTAMENT WHERE ANGAJAT.codDepartament =
DEPARTAMENT codDepartament GROUP BY DEPARTAMENT.denumire

Subiectul II – Programare

Fişierul numere.in conține, pe prima linie, un număr natural par n, cu cel mult 9 cifre. Se consideră subprogramul sub care primește prin intermediul parametrului x un număr natural și returnează valoarea 1 dacă x este un număr prim și 0 în caz contrar. Cerinţe:

a) Scrieţi definiţia completă a subprogramului sub;

b) Scrieţi un program Pascal/C/C++ care, folosind apeluri utile ale subprogramului sub, citește numărul n apoi determină și afișează toate perechile de numere prime (a,b) (a < b) a caror suma este egala cu n.

Exemplu: Daca fisierul numere.in contine numarul 20, atunci in fisierul numere.out se vor gasii perechile (3, 17) (17, 3)

#include  <iostream>
#include  <fstream>

using namespace std;

ifstream f("numere.in");

int sub(int x)
{
  if(x==2) 
    return 1;
  
  for(int i = 2; i <= x/2; i++)
    if(x % i == 0) 
      return 0;
  
  return 1;
}

int main()
{
  int n;
  f >> n;
  
  for(int i = 2; i <= n/2; i++)
    if(sub(i) && sub(n-i))
      cout<<"("<<i<<", "<<n-i<<")"<<" ";
  return 0;
}

Subiectul III – Sisteme de operare / Microsoft Office

Să se creeze un document cu numele SubiectWord.
Cerinţe:
a) Realizați următoarele setări de pagină: dimensiune hârtie – letter, margini: sus – 1 cm, jos – 2.20 cm, stânga – 2 cm, dreapta – 2.50 cm, antet 2 cm, subsol 1.45cm, orientare tip vedere.
b) Introduceţi paragrafele, ca în figura de mai jos, într-o casetă cu următoarele dimensiuni: lungime 13 cm, lățime 5 cm; umplere casetă – textură tip papyrus:

Subiectul 3 - atestatul de informatica
Subiectul 3 – atestatul de informatica

c) Centraţi paragraful trei, subliniaţi cu o linie dublă primele două cuvinte din paragraful doi.

d) Titlul Meniul Table, are dimensiunea 20, culoare verde care să fie aliniat centrat.

e) Realizaţi o schemă identică cu cea de mai jos:

Subiect informatica atestat
Subiect informatica atestat

f) Inseraţi o miniatură, la alegere, rotită stânga cu 90 de grade.

Să se salveze documentul SubiectWord.

Comentarii
Se incarca comentariile...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More