fbpx

Teoria Grafurilor – Reprezentarea grafurilor

0

Definitii

Matricea de adiacenta este o matrice a cu n linii si n coloane, in care elementele a[i, j], se definesc astfel:
a[i, j] = { 1, daca ∃ muchia [i, j], unde i ≠ j
a[i, j] =   0, in caz contrat }

Lista vecinilor nodului x cuprinde toate nodurile care sunt extremitati ale muchiilor ce trec prin nodul x.

Elemente de teorie

Reprezentari

O metoda de reprezentare a unui graf neorientat foarte folosita este matricea de adiacenta. Aceasta are proprietatea ca a[i, j] = a[j, i] oricare ar fi i, j ∈ {1, 2, 3, …, n}, cu i ≠ j. Adica matriea de adiacenta a este simetrica fata de diagonala principala.

Fiecare muchie a grafului poate fi privita ca o inregistrare cu doua componente: cele doua varfuri care constituie extremitatile muchiei. Notand aceste extremitati cu x si y, putem defini tipul de date „Muchie„, astfel:

Varianta C++:

struct Muchie{
int x, y;
}

Astfel ca putem reprezenta graful si ca un „vector de muchii”, adica un vector cu elemente de tipul Muchie:

Varianta C++:

Muchie v[25];

Exemplu:

Un exemplu de graf neorientat cat mai simplu

Matricea de adiacenta:

In acest tabel exemplificam matricea de adiacenta din graful de mai sus.

Lista vecinilor:

Am reprezentat graful de mai sus, sub forma unui tabel.

Vectorul de muchii U = {(1, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 4), (5, 6)}

Aplicatii

Construirea matricei de adiacenta pe baza muchiilor citite de la tastatura

Varianta C++:

void citire_graf(int a[10][10], int &n, int &m)
{
 int x, y;
 cout << "Numarul de varfuri: "; cin >> n;
 cout << "Numarul de muchii: "; cin >> m;
 for(int i = 1; i <= n; i++)
 {
  for(int j = 1; j <= n; j++)
  {
   a[i][j] = 0;
  }
 }
 
 for(int i = 1; i <= m; i++)
 {
  cout << "Muchia numarul: " << i;
  do
  {
   cin >> x >> y;
  }
  while(x < 1 || x > n || y < 1 || y > n || x == y)
  a[x][y] = 1;
  a[y][x] = 1;
 }
}

Determinarea muchiilor unui graf pornind de la matricea de adiacenta

Varianta C++:

void afisare_graf()
{
 cout << "Muchiile sunt: ";
 for(int i = 1; i < n; i++)
 {
  for(int j = i + 1; j <= n; j++)
  {
   if(a[i][j] == 1)
    cout << i << " " << j << "\n";
  }
 }
}

Citirea matricei de adiacenta de la tastatura

Varianta C++:

void citire_matrice(int a[10][10], int &n)
{
 cout << "Numarul de varfuri: "; cin >> n;
 for(int i = 1; i <= n; i++)
  a[i][i] = 0;
 for(int i = 1; i < n; i++)
 {
  for(int j = i + 1; j <= n; j++)
  {
   cout << "Scrieti 1 respectiv 0, daca muchia (" << i << ", " << j << ") exista sau nu: ";
   do
   {
    cin >> a[i][j];
   }
   while(a[i][j] != 0 && a[i][j] != 1);
   
   a[j][i] = a[i][j];
  }
 }
}

Citirea matricei de adiacenta dintr-un fisier text

Varianta C++:

#include <fstream>
ifstream fin("fisier.in");
void citire_matrice(int a[10][10], int &n)
{
 fin >> n;
 for(int i = 1; i < n; i++)
 {
  for(int j = i + 1; j <= n; j++)
  {
   fin >> a[i][j];
   a[j][i] = a[i][j];
  }
 }
 fin.close();
}

Determinare gradului unui varf X folosind matricea de adiacenta

Varianta C++:

int grad(int a[10][10], int x)
{
 int grad_nod = 0;
 for(int i = 1; i <= x; i++)
 {
  if(a[x][i] == 1)
   grad_nod ++;
 }
 return grad_nod;
}

 

Comentarii
Se incarca comentariile...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More