fbpx

Problema #991 – Matrice5 – Rezolvari PBInfo

0

Cerința

Se dă o matrice pătratică cu n linii și n coloane, numerotate de la 1 la n și elemente numere naturale. Să se determine suma elementelor aflate strict deasupra diagonalei secundare a matricei.

Se va defini și folosi subprogramul sub, cu 3 parametri:

 • n – dimensiunea matricei
 • x – matricea
 • k – un număr natural, 1 < k ≤ 2*n

care va returna suma tuturor elementelor aij din matrice pentru care i + j = k.

Date de intrare

Fișierul de intrare matrice5.in conține pe prima linie numărul n, iar următoarele n linii câte n numere naturale, reprezentând elementele matricei.

Date de ieșire

Fișierul de ieșire matrice5.out va conține pe prima linie suma determinată.

Restricții și precizări

 • 1 ≤ n ≤ 100
 • elementele matricei sunt numere naturale mai mici decât 1000
 • liniile matricei sunt numerotate de la 1 la n.

Exemplu

matrice5.in

4 
1 6 3 1
6 1 3 1
1 3 1 6
3 1 6 1

matrice5.out

18
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

ifstream cin("matrice5.in");
ofstream cout("matrice5.out");

int sub(int n, int a[][101], int k){
  int sum = 0;
  for(int i = 1; i <= n; ++i)
    for(int j = 1; j <= n; ++j)
      if(i + j == k)
        sum += a[i][j];
  return sum;
}

/*
  a[1][1], a[1][2], a[1][3]
  a[2][1], a[2][2], a[2][3]
  a[3][1], a[3][2], a[3][3]
*/

int main(){

  int n, a[101][101];
  cin >> n;
  for(int i = 1; i <= n; ++i)
    for(int j = 1; j <= n; ++j)
      cin >> a[i][j];

  int sum = 0;
  for(int i = 2; i <= n; ++i)
    sum += sub(n, a, i);

  cout << sum;

  return 0;
}
Comentarii
Se incarca comentariile...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More