fbpx

Problema #987 – Matrice4 – Rezolvari PBInfo

0

Cerința

Se dă o matrice pătratică cu n linii și n coloane și elemente numere naturale. Să se afișeze indicii liniilor pentru care suma elementelor este număr par.

Se va defini și folosi subprogramul suma, cu 3 parametri:

 • x – matricea
 • n – dimensiunea matricei
 • p – un număr natural, 1 ≤ p ≤ n

care va returna suma elementelor de pe linia p a matricei x.

Date de intrare

Fișierul de intrare matrice4.in conține pe prima linie numărul n, iar următoarele n linii câte n numere naturale, reprezentând elementele matricei.

Date de ieșire

Fișierul de ieșire matrice4.out va conține pe prima linie indicii determinați, separați prin exact un spațiu, în ordine crescătoare.

Restricții și precizări

 • 1 ≤ n ≤ 100
 • elementele matricei sunt numere naturale mai mici decât 1 000 000
 • liniile matricei sunt numerotate de la 1 la n.

Exemplu

matrice4.in

4
1 2 3 4
1 1 1 2
2 2 41 8
3 3 10 2

matrice4.out

1 4
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

ifstream cin("matrice4.in");
ofstream cout("matrice4.out");

int suma(int n, int a[][101], int p){
  int s = 0;
  for(int i = 1; i <= n; ++i)
    s += a[p][i];
  return s;
}

int main(){

  int n, a[101][101];
  cin >> n;
  for(int i = 1; i <= n; ++i)
    for(int j = 1; j <= n; ++j)
      cin >> a[i][j];

  for(int i = 1; i <= n; ++i)
    if(suma(n, a, i) % 2 == 0)
      cout << i << " ";

  return 0;
}
Comentarii
Se incarca comentariile...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More