fbpx

Problema #864 – Roboti – Rezolvari PBInfo

0

Cerința

Se dă o matrice cu n linii și m coloane și elemente 0 sau 1, reprezentând planul unui teren în care 0 reprezintă o zonă accesibilă, iar 1 reprezintă o zonă inaccesibilă. O zonă a terenului are ca și coordonate linia și coloana corespunzătoare din matrice. Într-o zonă cunoscută a matricei se află un robot, iar în altă zonă, de asemenea cunoscută, se află o roboțică. Determinați numărul minim de pași prin care robotul va ajunge la roboțică. Dacă nu este posibil ca robotul să ajungă la roboțică, rezultatul va fi -1.

Date de intrare

Fișierul de intrare roboti.in conține pe prima linie numerele n m. Următoarele n linii conțin câte m valori, 0 sau 1. Următoarele două linii conțin câte două valori, reprezentând coordonatele robotului, respectiv ale roboțicii.

Date de ieșire

Fișierul de ieșire roboti.out va conține pe prima linie valoarea cerută.

Restricții și precizări

 • 1 ≤ n , m ≤ 1000
 • zonele pe care se află inițial cei doi roboți sunt libere și sunt diferite
 • un pas reprezintă trecerea robotului din zona curentă într-o zonă vecină cu aceasta pe linie sau pe coloană, fără a părăsi matricea.

Exemplu

roboti.in

4 5
1 0 0 0 1
0 0 1 0 0
0 0 0 0 1
1 1 0 0 1
1 2
2 5

roboti.out

4

Explicație

Un traseu al robotului format din 4 pași este evidențiat mai jos.

1 0 0 0 1
0 0 1 0 0
0 0 0 0 1
1 1 0 0 1

Există și alte trasee posibile, dar lungimea lor este mai mare.

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
ifstream cin("roboti.in");
ofstream cout("roboti.out");
const int di[]={-1 , 0 , 1 , 0};
const int dj[]={0 , 1 , 0 , -1};
int n , m , a[1002][1002] , x[1000001] , y[1000001];
int ip , jp , is , js;///coordonatele

bool inside(int i , int j)
{
  return i>=1 && i<=n && j>=1 && j<=m;
}
int main()
{
  ///citire
  cin >> n >> m;
  for(int i = 1 ; i <=n ; ++i)
  {
    for(int j = 1 ; j <=m ; ++j)
      cin >> a[i][j];
  }
  cin >> ip >> jp >> is >> js;
  ///LEE
  int st = 1 , dr = 1;///capetele cozii
  a[ip][jp] = 1;///pornirea
  x[1]=ip;
  y[1]=jp;
  while(st <= dr && a[is][js]==0)
  {
    int i= x[st] , j = y[st];///poz curenta
    for(int k = 0 ; k < 4 ; k++)
    {
      ///caculam pozitiie urmatoare
      int ii = i+di[k];
      int jj = j+dj[k];
      if(inside(ii , jj) && a[ii][jj]==0)
      {
        dr++;///crestem coada
        x[dr]=ii;
        y[dr]=jj;
        a[ii][jj]=a[i][j]+1;///cu 1 mai departe
      }
    }
    st++;///avans in coada
  }
  cout << a[is][js]-1;
  return 0;
}
Comentarii
Se incarca comentariile...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More