fbpx

Problema #19 – BFS – Rezolvari PBInfo

0

Cerinţa

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mic dintre cele n numere date.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere întregi, separate prin spaţii.

Date de ieşire

Programul afișează pe ecran numărul MIN, reprezentând cel mai mic dintre cele n numere date.

Restricţii şi precizări

 • 1 ≤ n ≤ 1000
 • cele n numere citite vor avea cel mult 9 cifre

 

Exemplu

Date de intrare

5
7 6 9 6 8

Date de ieșire

6
#include <fstream>
#include <vector>
#include <queue>
#include <algorithm>
using namespace std;

ifstream cin("BFS.in");
ofstream cout("BFS.out");

vector G[1001];
queue Q;
int n , m , x , y , nod , d[1001] , T[1001] , v[1001];

void bfs(int nod)
{
  d[nod] = 0 , v[nod] = 1 , T[nod] = 0;
  Q.push(nod);
  while(!Q.empty())
  {
    int x = Q.front();
    Q.pop();
    for(auto i : G[x])
      if(!v[i])
      {
        v[i] = 1;
        d[i] = d[x] + 1;
        T[i] = x;
        Q.push(i);
      }
    cout << x << " "; } } int main() { cin >> n >> m >> nod;
  for(int i = 1 ; i <= m ; i++) { cin >> x >> y;
    G[x].push_back(y);
    G[y].push_back(x);
  }

  for(int i = 1 ; i <= n ; i++)
    sort(G[i].begin() , G[i].end());

  bfs(nod);
  return 0;
}
Comentarii
Se incarca comentariile...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More