fbpx

Algoritmul lui Prim in C++

0

Algoritmul lui Prim a fost inițial descoperit în anul 1930 de către Vojtěch Jarník, iar mai apoi de informaticianul Robert C. Prim în anul 1957, care trăiește și astăzi (are 97 de ani). Rolul său este acela de a găsi arborele de cost minim într-un graf conex cu costuri.

Cum funcționează acest algoritm?

Pentru început, avem nevoie de un nod de start (o să îi zicem nod_start), un vector în care vom marca nodurile vizitate (o să îi spunem viz) și un vector care ulterior va deveni vectorul de tați al arborelui de cost minim.

 1. Alegem nodul de start și îl marcăm vizitat (viz[nod_start]=1).
 2. Vectorul de tați îl vom inițializa astfel: tata[nod_start]=0, tata[i]=nod_start.
 3. Alegem muchia de cost minim, având un capăt deja selectat.
 4. Căutăm un capăt neselectat și îl marcăm (actualizând vectorii viz și tata între timp).
 5. Vom relua pașii 3 și 4 de n-2 ori.

Implementare

Avem graful următor, pentru care ne propunem să găsim arborele de cost minim care conectează toate nodurile între ele:

În urma executării algoritmului, arborele arată astfel (am ales nodul de start 2):

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
int a[100][100],tata[10000],oo=100000,n;
bool viz[10000];

ifstream in("graf.txt");

void Prim(int nod_start)
{int i,j,p,min,k;

viz[nod_start]=1; //marcam nodul de start vizitat
for(i=1;i<=n;i++)
tata[i]=nod_start;
tata[nod_start]=0;// initializam vectorul de tati

for(k=1;k<=n-1;k++)
{min=oo; //minimul este initializat cu infinit
p=0;
for(i=1;i<=n;i++)
{if(!viz[i] && a[i][tata[i]]<min) //cautam un nod nevizitat si il comparam cu minimul
{min=a[i][tata[i]];
p=i;//retinem nodul in variabila p
} 
viz[p]=1; //il marcam vizitat la sfarsit
} 

for(i=1;i<=n;i++)
if(!viz[i] && a[i][tata[i]]>a[i][p])
tata[i]=p;
}
cout<<"Arborele de cost minim este: "<<endl;
for(int i=1;i<=n;i++)
{
  cout<<tata[i]<<" "<<i<<" "<< a[i][tata[i]]<<endl;
}
//cout<<c<<endl;
}
int main()
{ int i,j,C,x;
  in>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  for(int j=1;j<=n;j++)
    if(i!=j) a[i][j]=a[j][i]=oo;
  while(in>>i>>j>>C)
    a[i][j]=a[j][i]=C;
    cout<<"Nod de start = ";
    cin>>x;
  Prim(x);
}

 

Comentarii
Se incarca comentariile...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More